BRÄNSLESYSTEM UNDERHÅLL

Den mest enkla och lönsamma servicen.

En underhållsbehandling av ett fordons förbränningssystem.

Högkoncentrerade tillsats som gör jobbet vid normal dosering 0,2% – 177mL effektbehandlar 76L bränsle.

Bränslesystemet måste förbränna rätt och effektivt. Vid felförbränning skapas rökgaser som ökar slitaget på hela motorn och avgasreningen. När förbränningen är optimal blir kostnaderna mindre direkt och indirekt. Bättre förbränning ger bättre ekonomi och minskat stillestånd.

Ger skydd vid stillestånd – konserverande skydd.

En systembehandling ger direkt effekt och rekommenderas minst en gång per säsong.

Tillsätt för underhållsskydd varje säsong och vid problem varje tank.

Hy-per Fuel Injector Cleaner ger rengöring & skydd.

3dB lägre motorljud, -3% minskad bränsleförbrukning.

Hy-Per Fuel Fuel Injector Cleaner är en högkoncentrerad rengöringstillsats som blandas direkt i tanken med bränslet. Tillsatsen fungerar till alla förekommande motorer som går på diesel, bensin, etanol och racingbränslen.

Smörjskydd

Smörjskydd för alla rörliga delar i bränslesystemet och övre cylinder område. Ger direkt lägre ljudnivå från motor.

Rengörare

Rengör förbränningsutrymmen, ventiler, insug och avgascirkulation. Rengör innan, under och efter förbränning.

Koncentrerad effektbehandling.

RISLONE Hy-per Fuel

p/n: 51701 – 177mL för upp till 76L bränsle. 1/4 flaska för 20L bränslesystem.

p/n: 51732 – 950mL för upp till 475L bränsle.

Finns även i större förpackningar för större förbrukare.

p/n: 51732 – 950mL

Heavy Duty Top Lube Fuel Injector Cleaner

För mer liter, för större fordon och för längre behandling.

Mer kraft, mindre problem och maximal funktion.

Optimerar, rengör och smörjer.
p/n: 51701 – 177mL