RENGÖRING KYLSYSTEM

Alltid innan byte av kylarvätska, vattenpump eller vid cirkulationsproblem i kylsystemet.

För effektivare funktion och bättre prestanda.

Lönsam och effektiv serviceåtgärd – rengöring av kylsystemet.

Ett fordons kyl och värmesystem behöver regelbundet rengöras.

Innan byte av kylarvätska är det viktigt att rengöra systemet från skadliga partiklar, innan man tillsätter ny kylvätska.

Ett kylsystem i ett fordon är ett slutet system som är ett av fordonets vitala delar.

Resultat: Kylsystemet fungerar effektivare och den nya kylvätskan håller längre.

Cleaner
&
Super Flush
p/n: 41240
Super
Radiator
Flush
p/n: 41201

För problemlösning, underhåll och bästa prestanda.

Två professionella och effektiva lösningar i samband med kylarvätskebyte.

Speciellt utvecklad för kyl/värmesystem.

Avlägsnar avlagringar, smuts, olja och koagulerad kylvätska utan att skada systemet.

Frilägger kyl och värmesystem och ökar prestanda.

Förbygger skadlig igensättning och uppbyggnad av kalk och avlagringar.

Neutraliserar syror som skapar skadlig korrosion.


  • Tillsätts vid service eller problem för rengöring av kylsystem.
  • Ger skydd och bättre prestanda.
  • För diesel, bensin, etanol hybridsystem.
  • Neutraliserar syraattacker som skapas av förbränningsgaser.
  • Innehåller smörjtillsatser för vattenpump – OEM godkänd – 100% säker.
  • Ny kylarvätska fungerar bättre och effektivare efter behandling.

Dosering: 1 förpackning per 15L kylvätska.

TIPS! För bästa resultat tillsätt Hy-per Super Coolant p/n: 41300 efter rengöring som behandlar alla kontaktytor i systemet. Ger märkbar bättre effekt, skydd och korrosionsbeständighet i samband med påfyllning av kylvätska.